סרט תדמית – אילה – מים ואקולוגיה

סרטי תדמית לחברת "אילה – מים ואקולוגיה" שבונה מתקנים לטיהור מים ביולוגי בכל העולם. 

תפריט נגישות