סרטי תעודה – הרטוב – המושבה שנשכחה

קטע מסרט הנצחה למושבה הרטוב עבור המוזיאון בהרטוב : 

תפריט נגישות